خدمات حقوقی آنلاین عدل

از پاییز یکهزار و سیصد و هشتاد و دو که نخستین پایگاه ارائه خدمات حقوقی آنلاین را راه اندازی کردیم، بیش از پانزده سال می گذرد. آن سالها عدل یک پروژه دانشجویی بود که توسط جمعی از حقوق‌خوانان جوان اداره میشد. بسیاری از زیرساختهای خدمت رسانی آنلاین نظیر پرداخت الکترونیک، سامانه های مدیریت محتوا و… در سطح امروزی نبود و انجام کار بسیار کند و سخت صورت میگرفت. اما امروز، همه چیز متفاوت است …

حالا آن حقوق‌خوانان جوان سالهای مدیدی تجربه اندوخته اند، بسیاری از زیرساختها فراهم شده و به رغم تلاش و ورود جمع قابل توجهی از وکلا و حقوقدانان به جرگه ارائه خدمات برخط، همچنان کارهای نکرده‌ای باقی است که بنا داریم در آن پیشرو باشیم. پروژه عدل در بهار سال ۱۳۹۸ فعال خواهد شد و تا پیش از آن خبرهایی از ما خواهید شنید.